Fukushima Daiichi sẽ bắt đầu xả nước đã qua xử lý vào ngày mai/chính phủ chính thức quyết định

Fukushima Daiichi sẽ bắt đầu xả nước đã qua xử lý vào ngày mai/chính phủ chính thức quyết định

    Chính phủ đã quyết định bắt đầu xả nước được xử lý bằng hệ thống loại bỏ đa hạt nhân (ALPS) tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty Điện lực Tokyo vào ngày 24. Tại cuộc họp cấp bộ trưởng được tổ chức vào ngày 22, người ta đã xác nhận rằng các biện pháp đảm bảo an toàn liên quan đến việc xả nước đã qua xử lý, các biện pháp đối phó với tin đồn và hỗ trợ ngư dân đã được báo cáo và công ty đang thực hiện mọi biện pháp có thể vào thời điểm này. Trên cơ sở đó, ông đã chỉ đạo Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) tiến hành xác nhận an toàn cuối cùng, v.v. để bắt đầu xả thải ra biển vào ngày 24, nếu không có vấn đề gì về điều kiện thời tiết và biển.

    Các trường hợp xung quanh việc xả nước đã qua xử lý

    Zalo
    Hotline