Fugro giành được hợp đồng mô tả đặc điểm địa điểm điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản

Fugro giành được hợp đồng mô tả đặc điểm địa điểm điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản

  Fugro giành được hợp đồng mô tả đặc điểm địa điểm điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản
  Dữ liệu địa lý do Fugro cung cấp sẽ không thể thiếu trong thiết kế chi tiết nền móng tuabin và tuyến cáp của trang trại gió.


  Các tàu được trang bị hệ thống định vị, địa vật lý và địa kỹ thuật độc quyền của Fugro. Tín dụng: Fugro.
  Nhà khảo sát người Hà Lan Fugro đã giành được hợp đồng mô tả đặc điểm địa điểm cho dự án phát triển trang trại gió ngoài khơi Murakami và Tainai, Nhật Bản.

  Dự án sẽ được phát triển bởi một tập đoàn gồm RWE, Mitsui và Osaka Gas, sẽ tận dụng các dịch vụ dữ liệu địa lý chuyên biệt của Fugro.

  Dữ liệu địa lý do Fugro cung cấp sẽ không thể thiếu trong thiết kế chi tiết nền móng tuabin và tuyến cáp của trang trại gió. Thông tin này rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn về cấu trúc và hiệu quả vận hành của tuabin gió.

  Công việc thực địa cho dự án đang được tiến hành từ giàn khoan tự nâng Amberjack và hai tàu Equator và Mariner.

  Các tàu này được trang bị hệ thống định vị, địa vật lý và địa kỹ thuật độc quyền của Fugro.

  Giám đốc bán hàng khu vực Fugro, Jerry Paisley cho biết: “Fugro đã được thành lập tại Nhật Bản hơn 30 năm và RWE là khách hàng toàn cầu quan trọng của chúng tôi.

  “Vì vậy, chúng tôi rất vui khi RWE, Mitsui & Co và Osaka Gas đã chọn chúng tôi để thực hiện dự án trang trại gió quan trọng này của Nhật Bản. Điều này sẽ góp phần vào cam kết của đất nước trong việc mở rộng công suất gió ngoài khơi như một phần trong mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 .”

  Vào tháng 3 năm 2024, Fugro đã mở rộng hợp tác với PTSC Geos & Subsea Services (G&S) để cung cấp dịch vụ mô tả đặc điểm địa điểm cho ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam.

  Trong thời gian gia hạn MoU thêm hai năm, Fugro sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu địa vật lý, địa kỹ thuật và khí tượng đại dương trong nước.

  Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt được 6GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 và từ 70GW đến 91,5GW vào năm 2050.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline