FNJ đóng vai trò giải quyết tình trạng thiếu lao công / Tăng cường ứng dụng cho người thuê nhà tập thể

FNJ đóng vai trò giải quyết tình trạng thiếu lao công / Tăng cường ứng dụng cho người thuê nhà tập thể

    Family Net Japan (FNJ, Minato-ku, Tokyo, Chủ tịch Yutaka Hamanishi), công ty con 100% của TEPCO Energy Partner (EP), sẽ tăng cường nền tảng cung cấp thông tin và dịch vụ cho cư dân chung cư. Chúng tôi sẽ tăng cường chức năng thay thế công việc của người gác cổng, nâng cao sự thoải mái cho cư dân, đồng thời giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động trong ngành. Thông qua những nỗ lực này, đây là một chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ với các nhà phát triển và công ty quản lý, đồng thời dẫn đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh chính là truyền thông và dịch vụ điện.

    Zalo
    Hotline