Fisher German cung cấp các nghiên cứu FEED cho Đường ống Hydro Bờ Đông

Fisher German cung cấp các nghiên cứu FEED cho Đường ống Hydro Bờ Đông

  Fisher German đã giành được hợp đồng cung cấp dịch vụ đất đai và tư vấn cho việc xây dựng Đường ống dẫn khí hydro Bờ Đông (ECHP) của Cadent.

  ngư dân-đức-cung-cấp-thức-ăn-nghiên-cứu-cho-biển-đông-đường ống dẫn khí hydro

  Công ty sẽ làm việc như một phần của nhóm đa ngành với Worley, J.Murphy & Sons, SLR và Camargue để hỗ trợ thiết kế kỹ thuật tiền giao diện người dùng (FEED) và FEED của ECHP.

  Sơ đồ cụm hydro chính sẽ kết nối 10GW sản xuất hydro từ các trung tâm công nghiệp Humber và Teesside với mạng lưới khí đốt, đồng thời nhóm sẽ xác định chế độ đồng ý và phát triển chiến lược đồng ý để chuẩn bị cho FEED.

  Zalo
  Hotline