ExxonMobil và Keppel khám phá hydro và amoniac có hàm lượng carbon thấp cho Singapore

ExxonMobil và Keppel khám phá hydro và amoniac có hàm lượng carbon thấp cho Singapore

    Công ty quản lý tài sản đang xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro trên đảo Jurong để khởi động vào năm 2026

    Singapore đang tiến hành phát triển dự án hydro trên đảo Jurong

    ExxonMobil đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty quản lý tài sản Keppel Infrastructure để khám phá việc phát triển các giải pháp hydro và amoniac có hàm lượng carbon thấp cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp tại Singapore. Keppel vận hành một nhà máy điện chu trình hỗn hợp chạy bằng khí đốt 1,3GW và mạng lưới đường ống trên Đảo Jurong, một trung tâm công nghiệp lớn. Nó đã bắt đầu xây dựng một nhà máy điện 600MW, ban đầu sẽ chạy bằng 30% hydro với khả năng chạy hoàn toàn bằng khí carbon, dự kiến ​​hoàn thành vào nửa đầu năm 2026. Keppel cũng đang đánh giá tính khả thi của việc phát triển một nhà máy điện nhà máy chạy trực tiếp trên amoniac. “Hydro sạch là một trong những chất khử cacbon hiệu quả nhất

    Zalo
    Hotline