erex là duy nhất bằng cách đa dạng hóa các gói lãi suất ngoài áp lực cao

erex là duy nhất bằng cách đa dạng hóa các gói lãi suất ngoài áp lực cao

    ◆ Các lựa chọn tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

    Erex đã bắt đầu đa dạng hóa các kế hoạch của mình ngoài điện áp cao để giảm nguy cơ biến động về giá điện. Ngoài phương án ấn định giá trong một năm, hai loại phương án đã được bổ sung vào bảng giá: phương án chỉ ấn định giá vào mùa hè và mùa đông, gắn với giá thị trường điện bán buôn trong các mùa khác. Nó chủ yếu sử dụng hợp đồng tương lai điện để ấn định giá. Tích hợp nhu cầu của người tiêu dùng muốn tự mình lựa chọn mức độ rủi ro khi biến động giá điện.

    Zalo
    Hotline