EDF và Fred Olsen cắt giảm 25% tuabin cho trang trại gió Codling, Ireland

EDF và Fred Olsen cắt giảm 25% tuabin cho trang trại gió Codling, Ireland

  Hai công ty tiết lộ rằng trang trại gió 1,3GW ngoài khơi Wicklow sẽ có từ 60 đến 75 tuabin.

  Giày sneaker và

  Việc xây dựng trang trại gió có thể bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2027. Nguồn: TwiXteR/Shutterstock.com.

  EDF Renewables và Fred Olsen Seawind đã công bố giảm 25% số lượng tuabin tại trang trại gió Codling 1,3GW ở Ireland.  

  Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước, trang trại gió ban đầu có 100 tuabin nhưng hiện nay cần từ 60 đến 75.

  Mặc dù số lượng giảm nhưng trang trại gió dự kiến ​​sẽ tạo ra 1,3GW điện sạch, đủ cung cấp điện cho một triệu ngôi nhà.

  Số lượng tuabin đã bị cắt giảm do những tiến bộ trong công nghệ tuabin và sự hiểu biết chi tiết hơn về địa điểm.

  Dự án sẽ nằm cách bờ biển Wicklow từ 13 km đến 22 km.

  Nó sẽ hỗ trợ Ireland đạt được mục tiêu hơn 26% điện gió ngoài khơi được kết nối lưới vào năm 2030 và mục tiêu sản xuất 80% điện năng từ năng lượng tái tạo trong cùng năm.

  Các nhà phát triển đã tiết lộ thông tin chi tiết về dự án trước vòng tương tác công khai cuối cùng vào tháng 4 năm 2024.

  Những cam kết này sẽ bao gồm các cuộc triển lãm và hội thảo thông tin để cung cấp cho công chúng và các quan chức những hiểu biết sâu sắc về thiết kế, bố cục và đánh giá môi trường của dự án.

  Giám đốc dự án Scott Sutherland cho biết: “Đây là một trong những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất từng thấy ở Ireland và là một dự án cực kỳ thú vị để thực hiện. Cùng với việc cung cấp hơn 1/4 mục tiêu gió ngoài khơi của Ireland vào năm 2030, Codling Wind Park sẽ hỗ trợ Ireland độc lập về năng lượng, giúp ổn định chi phí điện cho người tiêu dùng Ireland và sẽ thay thế 1,7 triệu tấn carbon.

  “Nó cũng sẽ giúp đất nước nhận ra tiềm năng to lớn của mình để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi. Thông qua các vòng tham vấn cộng đồng, chúng tôi đã lắng nghe ý kiến ​​của người dân Wicklow, Ringsend và Poolbeg và kết hợp phản hồi của họ vào thiết kế nếu có thể. Việc giảm và bố trí số lượng tuabin giảm luôn là vấn đề then chốt trong vấn đề đó.”

  Sự phát triển của Codling Wind Park sẽ tạo ra 1.000 việc làm xây dựng và 75 vị trí dài hạn trong cơ sở vận hành và bảo trì.

  Tùy thuộc vào phê duyệt quy hoạch và giấy phép, việc xây dựng sẽ bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2027, với thời gian hoàn thành từ hai đến ba năm.

  Mời đối tác xem các hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline