[Dự luật ngân sách bổ sung FY23] Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, các biện pháp xúc tiến GX trị giá 860 tỷ yên

[Dự luật ngân sách bổ sung FY23] Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, các biện pháp xúc tiến GX trị giá 860 tỷ yên

    ◆2 tỷ yên để tránh các hạn chế đối với năng lượng tái tạo

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã dành khoảng 860 tỷ yên cho các biện pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh (GX) trong ngân sách bổ sung năm 2023 đã được Nội các phê duyệt vào ngày 10. Trong số tiền này, 546,4 tỷ yên được đưa vào ngân sách để tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn và pin lưu trữ. Như một biện pháp nhằm thúc đẩy bảo tồn năng lượng, 58 tỷ yên đã được dành để trợ cấp cho việc giới thiệu máy nước nóng hiệu suất cao. Ngoài ra, Ủy ban Đặc biệt về Năng lượng đang yêu cầu 2 tỷ yên cho dự án phát triển công nghệ nhằm kiểm soát sản lượng năng lượng tái tạo mới.

    Zalo
    Hotline