Dự báo nhu cầu LNG giả định nhiều kịch bản / Tiểu ban Năng lượng toàn diện lần lượt chỉ ra

Dự báo nhu cầu LNG giả định nhiều kịch bản / Tiểu ban Năng lượng toàn diện lần lượt chỉ ra

     Tại cuộc họp ngày 19, Tiểu ban Phát triển Tài nguyên và Cung cấp Nhiên liệu (chủ tịch tiểu ban: Masao Hirano, giáo sư Đại học Waseda) thuộc Ủy ban Cố vấn Tài nguyên và Năng lượng (cơ quan cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 19 để thảo luận về vấn đề mua sắm ổn định và đảm bảo nguồn lực. Các thành viên đã đưa ra ý kiến ​​về các biện pháp đảm bảo LNG và tình trạng dự báo nhu cầu, đây là những vấn đề được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng nêu ra. Về dự báo nhu cầu, nhiều người cho rằng “cần có nhiều kịch bản” tùy thuộc vào tiến độ khử cacbon, tình trạng sử dụng sản xuất điện hạt nhân, v.v.

    Zalo
    Hotline