Dự án khí sinh học ở Bad Köstritz, Đức của WABIO

Dự án khí sinh học ở Bad Köstritz, Đức của WABIO

  Dự án khí sinh học ở Bad Köstritz, Đức của WABIO
  > 4,2 MW

  > Hỗn hợp rác thực phẩm hữu cơ và phần hữu cơ MSW Đầu vào

  Chi tiết dự án
  Địa điểm: Bad Köstritz, Đức

  Năm của xây dựng:

  Nguyên liệu đầu vào: Hỗn hợp rác thực phẩm hữu cơ và phần hữu cơ MSW

  Công suất: 4,2 MW

  Bad_Kostritz_project_Cover.JPG

  IMG_5002.JPG

  IMG_5119.JPG

  IMG_5158.JPG

  IMG_5185.JPG

  IMG_5105.JPG

  IMG_5096.JPG

  IMG_5295.JPG

  IMG_5341.JPG

  Zalo
  Hotline