Dự án điện mặt trời 57MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM

Dự án điện mặt trời 57MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM

  Dự án điện mặt trời 57MW tại tỉnh An Giang tham gia cơ chế JCM
  Người tham gia đại diện
  Kanematsu KGK Corp.
  Đối tác tham gia: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

  Nước chủ nhà

  Việt Nam
  Năm được chọn

  Năm 2020
  Loại hình

  Dự án mô hình JCM
  Khu vực

  Năng lượng tái tạo
  Chưa đăng ký

  Tích cực

  Đề cương Hoạt động Giảm nhẹ Khí thải Nhà kính
  Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) bằng cách đưa vào sử dụng một nhà máy điện mặt trời 57MW tại khu vực dự án 79,7ha (797.000m2) ở tỉnh An Giang. Điện năng tạo ra được cung cấp cho lưới điện.

  Dự án này góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là đến năm 2030 sẽ có 23% năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung điện của Việt Nam.

  Dự kiến ​​Giảm phát thải KNK
  28.244 tCO2-eq./ năm

  = lượng khí thải CO2 tham chiếu
  - dự án phát thải CO2

  ・ Lượng khí thải CO2 tham chiếu
  = Lượng điện do dự án tạo ra [MWh / năm]
  x Hệ số phát thải [tCO2 / MWh]

  ・ Dự án phát thải CO2
  = 0 [tCO2 / năm]

  Địa điểm của Dự án JCM


  Phương pháp JCM
  Phương pháp luận Số Tiêu đề Người đề xuất phương pháp luận
  VN_AM007 Ver1.0 Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu

  Zalo
  Hotline