Đơn vị của First Solar, Đại học Uppsala giới thiệu pin mặt trời CIGS với hiệu suất kỷ lục thế giới là 23,64%

Đơn vị của First Solar, Đại học Uppsala giới thiệu pin mặt trời CIGS với hiệu suất kỷ lục thế giới là 23,64%
Zalo
Hotline