Đối tác của chúng tôi đang tìm kiếm hãng tàu có thể thực hiện dịch vụ được mô tả dưới đây

Đối tác của chúng tôi đang tìm kiếm hãng tàu có thể thực hiện dịch vụ được mô tả dưới đây

  Đối tác của chúng tôi đang tìm kiếm hãng tàu có thể thực hiện dịch vụ được mô tả dưới đây

  Cargo: Bauxite Ore in bulk (S/F 0.9)
  Quantity: 300.000DWT
  POL: Bonthe, Sierra Leone
  POD: Ningde, China
  Laycan: ready
  Freight Idea: $25
  Comm: 2.5%

  Liên hệ: 888@pcgroup.vn

  Zalo
  Hotline