Đổi mới xanh/Mở rộng và tối ưu hóa dịch vụ kiểm tra bằng máy bay không người lái cho năng lượng điện

Đổi mới xanh/Mở rộng và tối ưu hóa dịch vụ kiểm tra bằng máy bay không người lái cho năng lượng điện

     Blue Innovation, công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra bằng máy bay không người lái, có kế hoạch mở rộng dịch vụ cho ngành điện. Chúng tôi tiến hành kiểm định các nhà máy phát điện nhiệt điện, hạt nhân, thủy điện và đường dây truyền tải điện trên toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn khi vận hành tại chỗ. Chủ tịch Takayuki Kumada cho biết: ``Chúng tôi sẽ mở rộng chức năng và đội hình của mình để cung cấp các giải pháp phù hợp với từng công ty điện lực.'' Yêu cầu từ các công ty nước ngoài cũng ngày càng tăng và Chủ tịch Kumada đã chỉ ra rằng công ty có kế hoạch "mở rộng ra nước ngoài một cách nghiêm túc trong vòng hai đến ba năm".

     

     

    Zalo
    Hotline