Điều chỉnh biên giới carbon bước vào giai đoạn chuyển tiếp/EU yêu cầu “báo cáo”

Điều chỉnh biên giới carbon bước vào giai đoạn chuyển tiếp/EU yêu cầu “báo cáo”

    ◆Trung Quốc và Nga phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng; Nhật Bản đang theo dõi tác động


    Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), áp đặt chi phí carbon đối với hàng hóa nhập khẩu vào Liên minh châu Âu, bước vào giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 10. Việc thu phí sẽ thực sự bắt đầu vào năm 2026 và trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến cuối năm 2025, các công ty sẽ phải nộp báo cáo CBAM ghi lại lượng sản phẩm nhập khẩu và lượng khí thải nhà kính thải ra trong quá trình sản xuất. Trung Quốc và Nga ngày càng chỉ trích động thái này vì nó sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu gửi sản phẩm sang EU. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang giám sát chặt chẽ việc thiết kế hệ thống vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản.

    Zalo
    Hotline