Điện mới “quá rẻ” để tăng giá quy định / còn lâu mới tối ưu hóa môi trường cạnh tranh

Điện mới “quá rẻ” để tăng giá quy định / còn lâu mới tối ưu hóa môi trường cạnh tranh

     Vào ngày 16, bảy công ty điện lực lớn đã sửa đổi đơn xin tăng lãi suất ban đầu của họ và đệ trình lên chính phủ. Các công ty điện lực mới hét lên, "Thật là khó khăn," và "Tôi muốn nó tăng thêm một chút." Tỷ lệ tăng giá đối với các hộ tiêu chuẩn là 28-48% ở giai đoạn áp dụng ban đầu, nhưng đã giảm xuống còn 14-42% (trước khi áp dụng các biện pháp nới lỏng thay đổi mạnh mẽ) trong giai đoạn áp dụng bổ sung. Các công ty điện lực mới dự kiến ​​sẽ có được khách hàng với các kế hoạch giá mới khi giá tăng, nhưng một số công ty nói rằng, ``Đăng ký sửa đổi là quá rẻ.

    Zalo
    Hotline