Điện lực Tohoku và các hoạt động đóng góp địa phương

Điện lực Tohoku và các hoạt động đóng góp địa phương

    ◆ Tohoku Electric Power, đơn vị hỗ trợ sự phát triển bền vững của Tohoku và Niigata, đã hợp nhất thành một tập đoàn vì sự phát triển bền vững của toàn xã hội và tạo ra các khu vực hấp dẫn, dựa trên ý tưởng cơ bản kể từ khi thành lập là ``Không có sự thịnh vượng của Tohoku, sẽ không có sự phát triển nào cho công ty chúng ta.” Tôi đang nghiên cứu vấn đề này. Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi hỗ trợ hoạt động của các công ty và tổ chức đang nỗ lực giải quyết các vấn đề khu vực. Tính năng đặc biệt này giới thiệu các xu hướng của công ty trong việc mở rộng phạm vi hoạt động hướng tới phục hồi khu vực, đồng thời giới thiệu các ví dụ về hệ thống hỗ trợ phát triển khu vực như "Chương trình hỗ trợ phục hồi Tohoku/Niigata" và "Machizukuri Genki Juku".

    Zalo
    Hotline