Điện lực Kyushu hoàn thành lắp đặt tổ máy hạng nặng đặc biệt, tiến tới vận hành ổn định 4 tổ máy/hoàn thành Genkai số 4

Điện lực Kyushu hoàn thành lắp đặt tổ máy hạng nặng đặc biệt, tiến tới vận hành ổn định 4 tổ máy/hoàn thành Genkai số 4

    Điện lực Kyushu hoàn thành lắp đặt tổ máy hạng nặng đặc biệt, tiến tới vận hành ổn định 4 tổ máy/hoàn thành Genkai số 4

    Vào ngày 2, Điện lực Kyushu đã thông báo rằng cơ sở ứng phó sự cố nghiêm trọng cụ thể (cơ sở hạng nặng đặc biệt) đã được lắp đặt tại Tổ máy số 4 (PWR, 1,18 triệu kilowatt) của Nhà máy điện hạt nhân Genkai đã hoàn thành và bắt đầu hoạt động. Chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt các cơ sở hạng nặng đặc biệt tại cả bốn đơn vị thuộc sở hữu của công ty. Cho đến nay, đã có những lúc chúng tôi buộc phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài vì không thể đáp ứng thời hạn lắp đặt các phương tiện hạng nặng đặc biệt theo yêu cầu của chính phủ. Hoạt động ổn định của bốn lò phản ứng có thể sẽ góp phần đáng kể vào việc ổn định nguồn cung cấp điện và mức giá.

    Zalo
    Hotline