Diễn đàn Thiết kế Việt Nam tổ chức Design Voice lần  về chủ đề nội thất vào ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại Sheraton Saigon.

Diễn đàn Thiết kế Việt Nam tổ chức Design Voice lần  về chủ đề nội thất vào ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại Sheraton Saigon.

    Diễn đàn Thiết kế Việt Nam tổ chức Design Voice lần  về chủ đề nội thất vào ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại Sheraton Saigon.

    Pacific Group hân hạnh đồng hành cùng chương trình

    Chi tiết chương trình tại. Vui lòng đăng ký tham dự sớm vì số lượng đại biểu có giới hạn https://www.vietnamdesignweek.org/design-voices-2022-residential 

    Zalo
    Hotline