Diễn đàn Thiết kế Việt Nam, sự kiện Design Voices 3, Fashion Business Summit

Diễn đàn Thiết kế Việt Nam, sự kiện Design Voices 3, Fashion Business Summit

    Diễn đàn Thiết kế Việt Nam, sự kiện Design Voices 3, Fashion Business Summit sẽ diễn ra từ 14:00 đến 18:00 ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại New World Saigon.

    Pacific Group hân hạnh đồng hành. Chi tiết chương trình tại https://www.vietnamdesignweek.org/design-voices-2022-residential 

    Zalo
    Hotline