Diễn đàn Quốc tế Thành phố Không Carbon 2023

Diễn đàn Quốc tế Thành phố Không Carbon 2023

  Diễn đàn Quốc tế Thành phố Không Carbon 2023
  Thứ tư, ngày 1 tháng ba năm 2023
  Phần 1 - 9:30 sáng-12:00 sáng JST (UTC+9) (7:30 sáng-10:00 sáng ITC, 1:30 sáng-4:00 sáng CET, 7:30 tối-11:00 tối 28 tháng 2 EST) [Kết hợp]
  Phần 2 - 3:00 chiều-5:30 chiều JST (UTC+9) (1:00 chiều-3:30 chiều ICT, 7:00 sáng -9:30 sáng CET, 1:00 sáng-3:30 sáng EST) [Trực tuyến]
  Phần 3 - 6:00 chiều-8:30 tối JST (UTC+9) (4:00 chiều-6:30 chiều ICT, 10:00 sáng-12:30 chiều CET, 4:00 sáng-6:30 sáng EST) [Trực tuyến]

  logos

   

  IGES sẽ đồng tổ chức "Diễn đàn quốc tế về thành phố không carbon 2023", do Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản và Văn phòng Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu, Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 1 tháng 3, để thúc đẩy khí hậu địa phương hành động trên toàn cầu bằng cách chia sẻ các thực tiễn hàng đầu xuyên biên giới.

  Năm nay, diễn đàn dự định thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương, trong bối cảnh “Hội nghị Bộ trưởng G7 về Khí hậu, Năng lượng và Môi trường tại Sapporo” sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2023. Diễn đàn cũng nhằm mục đích để mở rộng và phổ biến rộng rãi các sáng kiến đô thị tích hợp thông qua chia sẻ các thực tiễn tiên tiến về chuyển đổi mạng, khả năng phục hồi và đa lợi ích.

  Tìm thêm thông tin tại https://www.iges.or.jp/en/events/20230301 

  Zalo
  Hotline