Diễn đàn Design Voices “Tính bền vững trong thiết kế bao bì” với sự tham gia của các chuyên gia Thiết kế và tất cả khách tham dự, cùng một cam kết đồng lòng quan tâm đến môi trường bền vững và sự giáo dục/nâng cao nhận thức về môi trường trong cộng đồng

Diễn đàn Design Voices “Tính bền vững trong thiết kế bao bì” với sự tham gia của các chuyên gia Thiết kế và tất cả khách tham dự, cùng một cam kết đồng lòng quan tâm đến môi trường bền vững và sự giáo dục/nâng cao nhận thức về môi trường trong cộng đồng

  Tác giả: Trần Ngọc Danh, nhà sáng lập Diễn đàn VMARK

  Diễn đàn Design Voices “Tính bền vững trong thiết kế bao bì” với sự tham gia của các chuyên gia Thiết kế và tất cả khách tham dự, cùng một cam kết đồng lòng quan tâm đến môi trường bền vững và sự giáo dục/nâng cao nhận thức về môi trường trong cộng đồng về tinh thần LESS PLASTIC - sử dụng ÍT NHỰA hơn trên tinh thần REFUSE - Từ chối Nhựa Sử Dụng Một Lần | REUSE - TÁI SỬ DỤNG - | REDUCE - GIẢM THIỂU Ô nhiễm nhựa

  Để làm được điều này, cần có sự hợp tác đồng bộ giữa các bộ ban ngành, các trường/trường đại học, cơ quan truyền thông, hiệp hội ngành nghề để nâng cao ý thức cộng đồng đến từng cá nhân. các gia đình, doanh nghiệp trên cả nước với tinh thần quyết liệt và cam kết vì một môi trường sống bền vững cho Việt Nam.

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  Zalo
  Hotline