Đề xuất của SOS International về các gói dịch vụ y tế khẩn cấp tại dự án năng lượng tái tạo của Pacific Group

Đề xuất của SOS International về các gói dịch vụ y tế khẩn cấp tại dự án năng lượng tái tạo của Pacific Group

    Tháng 5 năm 2021, đại diện Pacific Group đã nhận được đề xuất về các dịch vụ y tế và báo cáo từ SO forS International, một dịch vụ y tế chuyên trách nổi tiếng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

    Hiện tại, Pacific Group đang cố gắng phát triển sự hợp tác toàn diện với SOS International cho các dự án năng lượng tái tạo trên đất liền và ngoài khơi Việt Nam

    Zalo
    Hotline