Đề án xây dựng nhà máy khí sinh học của Ấn Độ “thiếu rõ ràng”

Đề án xây dựng nhà máy khí sinh học của Ấn Độ “thiếu rõ ràng”

  Đề án xây dựng nhà máy khí sinh học của Ấn Độ “thiếu rõ ràng”

  news item image
  Chính quyền bang New Delhi có mục tiêu ban đầu là thiết lập 5.000 nhà máy khí sinh học nén (nhà máy CBG) vào năm 2023-24 trong kế hoạch SATAT của mình, nhưng chỉ có 40 nhà máy CBG được phát triển. Theo Energy World, một hội đồng xem xét kế hoạch này cho biết rằng cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề, trong một báo cáo được trình bày tại Lok Sabha vào ngày 21 tháng 12.


  Kế hoạch SATAT được thiết kế để khuyến khích các doanh nhân thành lập các nhà máy CBG, cũng như sản xuất và cung cấp dầu CBG cho các công ty tiếp thị để bán dưới dạng nhiên liệu ô tô và công nghiệp.


  Ủy ban thường trực quốc hội về xăng dầu và khí đốt tự nhiên cho biết họ "chịu gánh nặng do sự thiếu rõ ràng, các rào cản về thủ tục và không khuyến khích được các nhà đầu tư và doanh nhân tiến tới thành lập các nhà máy CBG."
  Báo cáo cho biết chính phủ nên đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch này bằng cách xem xét tiến độ theo định kỳ và bằng cách giải quyết các trở ngại khác nhau.


  Hội đồng đã bổ sung thêm rằng cùng một doanh nhân hoặc nhà đầu tư đã được phát hành một số lượng lớn thư bày tỏ ý định và các ngân hàng không thể gia hạn các khoản vay cho nhiều hơn một dự án cho một doanh nhân hoặc nhà đầu tư sở hữu nhiều thư bày tỏ ý định.
  Nó lưu ý thêm rằng kể từ tháng 4 năm 2021, chương trình Hỗ trợ Tài chính Trung tâm cho các dự án khí sinh học và CBG đã bị ngừng, gây ra một trở ngại lớn cho ngành. Các nhà máy CBG thuộc danh mục năng lượng mới và năng lượng tái tạo, vì vậy các nhà máy này được hưởng Hỗ trợ Tài chính Trung ương.


  Do đó, hội thảo khuyến nghị Bộ nên khuyến khích Chương trình tài chính trung ương được giới thiệu lại để khuyến khích đầu tư.
  Indian Oil đã đầu tư vào năm dự án CBG và GAIL và Hindustan Petroleum mỗi bên một dự án. Tuy nhiên, các PSU thượng nguồn như ONGC và Oil India - có nhiệm vụ cụ thể liên quan đến sản xuất khí đốt tự nhiên và tiếp thị khí đốt tự nhiên, cho đến nay vẫn chưa đầu tư vào bất kỳ dự án nào.


  Do đó, hội thảo đề xuất rằng tất cả các PSU năng lượng nên nghiêm túc xem xét sáng kiến ​​SATAT và đầu tư vào các nhà máy CBG bằng tiền của chính họ.

  Zalo
  Hotline