Đào tạo công nhân điện gió ngoài khơi/NYK và các công ty khác thành lập cơ sở đào tạo ở Akita

Đào tạo công nhân điện gió ngoài khơi/NYK và các công ty khác thành lập cơ sở đào tạo ở Akita

     Nippon Yusen đang hợp tác với Japan Marine Enterprises (Thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Chủ tịch Masakatsu Yamada), đơn vị tiến hành khảo sát hải dương học, để mở cơ sở đào tạo công nhân sản xuất điện gió ngoài khơi bắt đầu từ tháng 4 tại Trường Trung học Hàng hải Oga Tỉnh Akita (Oga, Tỉnh Akita) thông báo sẽ mở cửa trong thành phố. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về kỹ thuật sinh tồn trên biển và kỹ thuật xử lý tàu cần thiết để bảo trì các tuabin gió ngoài khơi. Phối hợp với Dịch vụ Năng lượng tái tạo Điện lực Tohoku của Tập đoàn Điện lực Tohoku (Tohoku Electric Power RENES, Thành phố Sendai, Chủ tịch Yoshihiro Ogawa), chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

     

    Zalo
    Hotline