Đan Mạch – Một sắc lệnh hành pháp mới có hiệu lực cho phép đưa ra các đảm bảo về nguồn gốc của hydro

Đan Mạch – Một sắc lệnh hành pháp mới có hiệu lực cho phép đưa ra các đảm bảo về nguồn gốc của hydro

  Đan Mạch – một mệnh lệnh hành pháp mới có hiệu lực cho phép đưa ra các đảm bảo về nguồn gốc của hydro.

  đảm bảo nguồn gốc hydro

  Một mệnh lệnh hành pháp mới có hiệu lực cho phép đưa ra các đảm bảo về nguồn gốc của hydro. Điều này có nghĩa là các tác nhân PtX có thể chứng minh rằng họ kinh doanh hydro xanh. Trước đây, chỉ có thể sử dụng điện, khí đốt và nhiệt.

  Con đường hướng tới một xã hội xanh phải thông qua điện khí hóa gián tiếp thông qua PtX (Power-to-X). Công nghệ PtX giúp sản xuất nhiên liệu và hóa chất có thể thay thế các sản phẩm hóa thạch trong một số lĩnh vực khó thay đổi, chẳng hạn như vận chuyển, hàng không, nông nghiệp, các bộ phận của ngành công nghiệp và các bộ phận của vận tải đường bộ hạng nặng.

  Nếu không có sự chuyển đổi của các lĩnh vực này, Đan Mạch được coi là không thể đạt được mục tiêu dài hạn về trung lập với khí hậu chậm nhất vào năm 2050. Điều quan trọng là hydro được sử dụng trong các quy trình PtX được sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo, hiện có thể được đảm bảo với các đảm bảo về nguồn gốc của hydro.

  Lệnh điều hành mới mở ra những cơ hội mới, xanh 

  Từ ngày 1 tháng 7, các bên tham gia PtX có thể tiếp thị và cho thấy rằng họ kinh doanh hydro xanh và sử dụng hydro xanh trong các quy trình của họ. Trước đây, chỉ có thể có được sự đảm bảo về nguồn gốc đối với điện, khí đốt và nhiệt, điều đó có nghĩa là chỉ trong những lĩnh vực này, các công ty năng lượng mới có thể chứng minh rằng họ kinh doanh năng lượng xanh. 

  Với việc sửa đổi lệnh đảm bảo nguồn gốc đối với điện, khí đốt, sưởi ấm khu vực và làm mát khu vực từ các nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống đảm bảo nguồn gốc được mở rộng để bao gồm cả hydro.

  Do đó, có thể đưa ra các đảm bảo về nguồn gốc của hydro, tài liệu này chứng minh rằng một lượng hydro nhất định đã được sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo. Do đó, những người chơi PtX có cơ hội chỉ ra rằng họ cung cấp hydro xanh, trong khi các công ty và người tiêu dùng nói chung có thể nói rằng họ sử dụng hydro xanh.

  Sắc lệnh hành pháp có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023.

  Hiện có thể kinh doanh và tiếp thị hydro dưới dạng năng lượng xanh, 

  Zalo
  Hotline