Đại diện chính quyền Tỉnh Ibaraki đến làm việc lần 2

Đại diện chính quyền Tỉnh Ibaraki đến làm việc lần 2

  Tháng 12 năm 2020, Đại diện Chính quyền tỉnh Ibaraki Nhật Bản, ông Sho Furusawa đã đến thăm và làm việc tại Văn phòng Pacific Group. Thay mặt Pacific Group, ông Lê Ngọc Ánh Minh, chủ tịch điều hành tiếp và làm việc.
  Hai bên đã bàn bạc trao đổi hợp tác ngành nông nghiệp sáng tạo, đô thị thông minh và xuất nhập khẩu và phái cử lao động.

  Được biết, Tỉnh Ibaraki là tỉnh nông nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và có thành phố trực thuộc là thành phố khoa học Tsukuba, đô thị thông minh kiểu mẫu
  Tỉnh Ibaraki là địa phương tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sinh sống và làm việc

  Xem thêm:

  https://baolongan.vn/dai-dien-chinh-quyen-tinh-ibaraki-nhat-ban-chao-xa-giao-va-khao-sat-chat-luong-nguon-nhan-luc-tai-t-a106392.html

  http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=380988

  Zalo
  Hotline