Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu, Bộ Môi trường Nhật Bản và Cục Công trình Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Vương quốc Thái Lan, ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất thải

Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu, Bộ Môi trường Nhật Bản và Cục Công trình Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Vương quốc Thái Lan, ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất thải

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu, Bộ Môi trường Nhật Bản và Cục Công trình Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Vương quốc Thái Lan, ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất thải

  1. Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu, Bộ Môi trường (MOE) Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất thải vào năm 2016 với Vụ Công trình Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Thái Lan. Nội dung chính của Bản ghi nhớ là hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý chất thải công nghiệp và hướng dẫn tái chế chất thải công nghiệp.

  2. Nhật Bản và Thái Lan đã gia hạn Bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác song phương trong một loạt các lĩnh vực quản lý chất thải.

  3. Trong thời gian tới, Nhật Bản và Thái Lan sẽ tăng cường hợp tác song phương liên quan đến các lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải, dựa trên Bản ghi nhớ hợp tác đã được gia hạn.

  Tên chính thức của Biên bản hợp tác:

  Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu, Bộ Môi trường Nhật Bản và Cục Công trình Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Vương quốc Thái Lan trong lĩnh vực quản lý chất thải

  Mục đích:

  Mục đích của bản ghi nhớ là nhằm thúc đẩy và củng cố hợp tác giữa hai bên nhằm đạt được lợi ích chung trong lĩnh vực quản lý chất thải.

  Lĩnh vực hợp tác:

  Lĩnh vực chính sách quản lý chất thải và các lĩnh vực khác mà Nhật Bản và Thái Lan quan tâm.

  Hình thức hợp tác:

  (a) Tổ chức các cuộc đối thoại chính sách thường xuyên

  (b) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chính sách

  (c) Tổ chức hội thảo, tọa đàm và cuộc họp

  Thời kỳ hữu hiệu:

  5 năm kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2022

  Zalo
  Hotline