Cục Phát triển Chubu / Phối hợp với các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch hành động nhằm xem xét chiến lược ứng phó ban đầu cho bán đảo và bờ biển trong trường hợp xảy ra trận động đất ở Máng Nankai

Cục Phát triển Chubu / Phối hợp với các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch hành động nhằm xem xét chiến lược ứng phó ban đầu cho bán đảo và bờ biển trong trường hợp xảy ra trận động đất ở Máng Nankai

  Cục Phát triển Vùng Chubu sẽ thành lập một ''Nhóm Nghiên cứu (tên dự kiến) về Chiến lược ứng phó ban đầu ở vùng bán đảo và ven biển đối với trận động đất ở máng Nankai (Vùng Chubu)'' vào tháng 6. Trong trận động đất ở Bán đảo Noto, các con đường dọc bờ biển bán đảo bị hư hại và nỗ lực cứu trợ mất nhiều thời gian. Vì lý do này, chúng tôi sẽ thiết lập một hoạt động ứng phó ban đầu toàn diện và ngay lập tức cụ thể cho khu vực Izu và khu vực Ise-Shima/Higashikishu, những nơi có khu vực bán đảo tương tự. Ủy ban nghiên cứu sẽ bao gồm Cục Phát triển Vùng Chubu và các quận, thành phố liên quan, cùng với các tổ chức liên quan bổ sung nếu cần thiết.

  Cục Phát triển Chubu đã đưa ra lời giải thích tại Hội nghị Chiến lược Vùng Chubu về các biện pháp đối phó với trận động đất ở máng Nankai được tổ chức vào ngày 15. Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Bán đảo Noto là một bán đảo miền núi được bao quanh ba mặt là biển. Các đường dây cứu sinh như nước, nước thải, điện, thông tin liên lạc bị hư hỏng, phải mất nhiều thời gian mới đến được hiện trường do không có đường vào Quốc lộ 249 dọc bờ biển bán đảo. Vùng Chubu cũng có các bán đảo, bao gồm Bờ biển Rias, có đặc điểm địa hình tương tự như Bán đảo Noto, và nếu xảy ra một trận động đất ở Máng Nankai thì thiệt hại tương tự như trận động đất ở Bán đảo Noto sẽ xảy ra.

  Vì lý do này, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch hành động về cơ sở hạ tầng với sự cộng tác của các tổ chức liên quan, với mục tiêu cứu sống và nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng xã hội. Các chủ đề được xem xét là: ▽ Mốc thời gian chung cho các tổ chức hợp tác ▽ Làm rõ các cơ sở ưu tiên ▽ Xây dựng các quy tắc kế hoạch hành động. Các khu vực được xem xét bao gồm khu vực Izu (7 thành phố, 6 thị trấn, bao gồm Thành phố Numazu), tương tự với đặc điểm địa hình của Bán đảo Noto và có chiều cao sóng thần dự kiến ​​lớn và khu vực Ise-Shima/Higashikishu (5 thành phố, 7 thị trấn, bao gồm cả thành phố Ise). Sẽ xem xét nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cách cử các liên lạc viên (nhân viên liên lạc thông tin địa phương) trong trường hợp không thể thực hiện được các tuyến đường bộ hoặc đường biển và các thành phố trực thuộc trung ương mất chức năng hành chính. Ủy ban nghiên cứu dự kiến ​​sẽ được tổ chức khoảng hai lần một năm.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline