Cục Lâm nghiệp / Trình bày dự thảo kế hoạch lâm nghiệp quốc gia, mở rộng các dự án bảo tồn rừng lên 30.000 khu vực trong 15 năm

Cục Lâm nghiệp / Trình bày dự thảo kế hoạch lâm nghiệp quốc gia, mở rộng các dự án bảo tồn rừng lên 30.000 khu vực trong 15 năm

  Vào ngày 12, Cơ quan Lâm nghiệp đã trình bày dự thảo “Kế hoạch Lâm nghiệp Quốc gia”, đặt ra các mục tiêu phát triển và bảo tồn rừng trong 15 năm bắt đầu từ năm tài chính 2024. Thúc đẩy các biện pháp xây dựng khả năng phục hồi quốc gia phối hợp với “kiểm soát lũ đầu nguồn” trong đó tất cả các bên liên quan cùng hợp tác. Để ngăn chặn thiên tai miền núi, các dự án bảo tồn rừng sẽ được thực hiện tại 33.600 khu vực trên toàn quốc trong giai đoạn này. Mục tiêu là mở 14.600 km đường rừng. Các biện pháp an toàn như kè dựa trên Đạo luật quản lý kè cũng sẽ được mô tả. Kế hoạch này nhằm mục đích được Nội các phê duyệt vào khoảng tháng 10.

  Đơn vị cơ bản là “lưu vực sông” (tổng cộng 44 lưu vực sông), nơi thực hiện các chức năng khác nhau của rừng và đặt ra các mục tiêu phát triển.

  Trong những năm gần đây, tần suất mưa lớn và mưa lớn ngắn hạn ngày càng tăng kéo theo sự thay đổi về hình thái thiên tai như trầm tích chảy tràn tăng, thảm họa lũa nghiêm trọng hơn, lũ lụt trên diện rộng. Trước tình hình này, các dự án bảo tồn rừng liên quan đến việc lắp đặt các đập bảo tồn ở các khu vực miền núi dễ bị thiên tai để kiểm soát dòng chảy đất. Chúng tôi sẽ tăng cường bảo tồn đất rừng thông qua việc kết hợp công tác duy trì và gia cố rừng trên các sườn núi. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy công tác phòng chống sóng thần và thiệt hại do gió thông qua việc phát triển các khu rừng phòng chống thiên tai ven biển. Đồng thời, sẽ nỗ lực kéo dài tuổi thọ của các cơ sở hiện có và áp dụng CNTT và công nghệ mới trong quá trình xây dựng.

  Số lượng dự án bảo tồn rừng theo kế hoạch theo thứ tự sau: 1990 huyện thuộc lưu vực sông Tone, 1980 huyện thuộc lưu vực sông Kiso, 1490 huyện thuộc lưu vực sông Shinano, 1490 huyện thuộc lưu vực sông Yoshino/Niyodo và 1140 huyện ở lưu vực sông Fuji.

  Để ngăn chặn các thảm họa liên quan đến kè, chúng tôi đã mô tả hoạt động nghiêm ngặt của các hệ thống như Đạo luật Quy định về kè. Cụ thể, trong các khu rừng nằm trong khu vực quy định do thống đốc tỉnh chỉ định, các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng công trình đất sẽ được tuân thủ.

  Khi thiết lập đường rừng, sẽ nỗ lực xem xét các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của thiên tai và sự gia tăng kích thước phương tiện di chuyển trên đó, do đó sẽ nỗ lực lựa chọn các tuyến đường gần với rặng núi hơn, tránh ven sông và để tạo ra chiều rộng thích hợp và cung cấp khả năng tiếp cận phù hợp tới các vùng đất bẩn. Hệ thống thoát nước cũng sẽ được lắp đặt. Xem xét mở rộng các đoạn cong khi cải tạo, nâng cấp đường rừng hiện có.

  Về hệ thống phân phối và chế biến gỗ, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến ​​trúc, xây dựng dân dụng và năng lượng bằng cách tăng hiệu quả và mở rộng quy mô của các cơ sở phân phối và chế biến gỗ, đồng thời thông qua sự hợp tác độc đáo với các công ty xây dựng. Chúng tôi sẽ đều đặn thúc đẩy các sáng kiến ​​dựa trên Đạo luật Gỗ Sạch sửa đổi, yêu cầu các công ty gỗ, nhà nhập khẩu, v.v. tiến hành kiểm tra tính hợp pháp (thẩm định chi tiết).

  Zalo
  Hotline