COVID-19 có thể giúp mọi người liên quan đến mực nước biển dâng như thế nào bởi Allen Ramsey, Đại học Công nghệ Texas

COVID-19 có thể giúp mọi người liên quan đến mực nước biển dâng như thế nào bởi Allen Ramsey, Đại học Công nghệ Texas

  COVID-19 có thể giúp mọi người liên quan đến mực nước biển dâng như thế nào
  bởi Allen Ramsey, Đại học Công nghệ Texas

  How COVID-19 could help people relate to sea level rise
  Phát thải CO2 toàn cầu theo con đường phát thải dịch (TEP) và con đường tập trung đại diện (RCP) (Meinshausen và cộng sự, 2011; Moss và cộng sự, 2010) trong khoảng thời gian 100 năm. Dữ liệu lịch sử được sử dụng để xây dựng các TEP được thu thập từ Dự án Các-bon Toàn cầu (Friedlingstein và cộng sự, 2020) cho đến năm 2020. Để đáp ứng các dự báo trong tương lai 80 năm, mỗi TEP đã dịch chuyển sự thay đổi phát thải CO2 từ các giai đoạn khác nhau của Đại dịch COVID-19 kéo dài nhiều năm. Ảnh: Tương lai của Trái đất (2022). DOI: 10.1029 / 2021EF002453
  Đại dịch COVID-19 đã tạo cơ hội duy nhất cho các chuyên gia về biến đổi khí hậu để liên hệ với nước biển dâng với công chúng.

  Trong bài báo gần đây của cô ấy "Các con đường phát thải được dịch (TEP): Mô phỏng dài hạn về phát thải CO2 COVID-19 và dự báo mực nước biển tăng nhiệt", được xuất bản trên Earth's Future, Ting Lin của Đại học Công nghệ Texas đã làm chính xác điều đó.

  Làm việc với Học giả McNair đại học Alan R. Gonzalez, Lin, trợ lý giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường & Dân dụng, đã sử dụng dữ liệu phát thải CO2 từ các giai đoạn khác nhau của đại dịch COVID-19 để tạo ra các dự báo mực nước biển dâng mới.

  Sử dụng một mô hình phi tuyến được phát triển với cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Matthew A. Thomas tại nhóm nghiên cứu tính bền vững đa nguy cơ (HazSus) của cô, Lin có thể gắn những dự báo đó với đại dịch và thời điểm sản xuất công nghiệp, du lịch và phát thải ở các mức độ khác nhau rất lớn.

  Hy vọng đối với Lin và nhóm của cô là liên hệ tốt hơn việc giảm lượng khí thải có thể trông như thế nào đối với mọi người trong cuộc sống hàng ngày của họ đồng thời cho thấy tác động của nó đối với các tảng băng tan và mực nước biển dâng.

  "Cụ thể, chúng tôi đã sử dụng bốn giai đoạn," Lin nói. "Giai đoạn đầu tiên là sự xuất hiện của COVID-19. Giai đoạn thứ hai là khi các hướng dẫn và một số hạn chế được thiết lập. Giai đoạn ba là quá trình chuyển đổi mở cửa trở lại và giai đoạn bốn là tiêm chủng ban đầu."

  Mục tiêu của nghiên cứu và bài báo là đưa công chúng vào cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu đồng thời khuyến khích mọi người quan tâm đến môi trường.

  Lin nói. "Hy vọng rằng điều đó có thể giúp họ liên hệ những hạn chế đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hàng ngày của họ."

  Trong khi Lin đang làm việc để làm cho cuộc trò chuyện về biến đổi khí hậu dễ ​​tiếp cận hơn với công chúng, cô ấy cũng đang tập hợp các mô hình và dữ liệu để giúp cộng đồng khoa học phát triển các phương pháp mới để nghiên cứu mực nước biển dâng.

  Trong bài báo thứ hai, đồng tác giả với ứng cử viên tiến sĩ Xiao Luo của HazSus, "Khuôn khổ bán thực nghiệm để phân tích phản ứng của tảng băng trong quá trình cưỡng bức của đại dương ở Nam Cực và Greenland," được xuất bản trên Climate Dynamics, Lin giải thích sự phát triển của một khuôn khổ mới để tạo các mô hình phản ứng của tảng băng.

  Sau khi chạy một tập hợp các mô hình tốn kém về mặt tính toán, Lin và nhóm của cô đã tạo ra các biểu thức toán học đơn giản hóa để liên kết các mô hình ban đầu với khả năng nhập dữ liệu mới và tạo kết quả đầu ra mới.

  Phương pháp kết hợp giữa mô hình và dữ liệu cung cấp cho các nhà khoa học nghiên cứu phản ứng của tảng băng khả năng xem xét mực nước biển dâng tiềm năng bằng cách sử dụng ít năng lực tính toán hơn nhưng không làm mất độ chính xác.

  Lin nói: “Chúng tôi đã tạo ra điều này để trong tương lai chúng tôi không phải mô phỏng lại toàn bộ quá trình. "Chúng tôi đã chạy các mô phỏng dựa trên quy trình ban đầu bằng cách sử dụng Trung tâm Máy tính Hiệu suất Cao (HPCC) của chúng tôi tại Texas Tech và phải mất một thời gian rất dài để chạy qua các mô phỏng đó.

  "Sau khi hoàn thành, chúng tôi không phải chạy tất cả các mô phỏng khác nhau cho Nam Cực và Greenland — chúng tôi có thể tổng quát hóa điều này và sử dụng khung thực nghiệm đơn giản, bán thực nghiệm để tạo ra sự tan chảy trong tương lai. Và đến lượt nó, chúng tôi có thể lập mô hình mực nước biển dâng lên. . "

  Zalo
  Hotline