Công việc kiểm tra dây hiệu quả/Kinden "Bộ kiểm tra dây một pha/ba pha"

Công việc kiểm tra dây hiệu quả/Kinden "Bộ kiểm tra dây một pha/ba pha"

    Kinden

     đã thông báo vào ngày 17 rằng họ đã phát triển "công cụ kiểm tra dây một pha/ba pha" có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của đường trục và ổ cắm trước khi truyền điện, bất kể loại mạch nào như đèn chiếu sáng hay điện dưới. Vì có thể kiểm tra tính liên tục, kết nối và đích ở trạng thái an toàn trước khi truyền tải điện, nên một loạt hoạt động có thể được thực hiện hiệu quả hơn. Nó cũng có chức năng cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh nếu vô tình kết nối với đường dây trực tiếp.

    Bộ kiểm tra dây một pha/ba pha để đo hiệu quả và dễ dàng

    Zalo
    Hotline