Công ty Đường cao tốc Metropolitan/Tập đoàn Taisei và các công ty khác tham gia vào hai dự án bao gồm xây dựng đường hầm ngầm ở đoạn Nihonbashi của Tuyến đường vòng đô thị Tokyo

Công ty Đường cao tốc Metropolitan/Tập đoàn Taisei và các công ty khác tham gia vào hai dự án bao gồm xây dựng đường hầm ngầm ở đoạn Nihonbashi của Tuyến đường vòng đô thị Tokyo

  Công ty Đường cao tốc Metropolitan đã chọn nhà thầu cho hai dự án, bao gồm xây dựng đường hầm, cho ``dự án ngầm đoạn Nihonbashi đang diễn ra (giữa Kandabashi JCT và Edobashi JCT, khoảng 1,8 km)'' trên Tuyến đường vòng đô thị Tokyo. Tập đoàn Taisei chịu trách nhiệm xây dựng đường hầm lá chắn ``(sửa đổi) Tuyến đường vòng trung tâm thành phố (đoạn Nihonbashi)'' và số tiền hợp đồng (đã bao gồm thuế) là 76,12 tỷ yên. ``Phần trên, trụ cầu và công trình nền móng cho khu vực kết nối với Tuyến Mukojima Tuyến số 6'' là liên doanh của JFE Engineering, M-M Bridge, Kashima và Toa Kensetsu Kogyo và chi phí là 44.199,1 triệu yên. Tôi đã ký hợp đồng vào ngày 19.

  Một phương pháp đánh giá toàn diện mới, ``Phương pháp phê duyệt thiết kế lựa chọn kỹ thuật'' đã được giới thiệu nhằm giúp tiến hành suôn sẻ các công việc xây dựng có độ khó cao bao gồm cả bốn khía cạnh . Những người tham gia đấu thầu sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu phân tích công việc, đồng thời việc kiểm tra và đánh giá kỹ thuật đầu tiên sẽ được tiến hành. Hai công ty có điểm đánh giá kỹ thuật cao nhất đã được chọn làm đơn vị lựa chọn giai đoạn và ký hợp đồng thiết kế triển khai.

  Hai công ty Shield Tunnel đã ký hợp đồng thiết kế chi tiết. Số tiền hợp đồng (đã bao gồm thuế) là 195,8 triệu yên cho Tập đoàn Taisei và 121 triệu yên cho Tập đoàn Obayashi, Sato Kogyo và Zenitaka Gumi JV. Tuyến Mukaijima số 6 được ký hợp đồng với một trong những công ty JFE Engineering JV với tổng chi phí là 518,1 triệu yên. Căn cứ vào kết quả thiết kế, nhà thầu được lựa chọn thông qua vòng kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và đấu thầu lần thứ hai.

  Địa điểm xây dựng là một đường hầm khiên giữa Yaesu 1-chome, Chuo-ku, Tokyo và Nihonbashi Koamicho, chiều dài xây dựng là 950 mét (đường kính trong của đường hầm khiên là 11,8 mét). Thời gian xây dựng đến ngày 31 tháng 3 năm 2034. Tuyến Mukojima số 6 sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ tạm thời cho bến tàu của Tuyến đường vòng đô thị Tokyo giữa Nihonbashi 1-chome và Nihonbashi Koamicho trong cùng phường, thay thế Tuyến Mukojima số 6 và bảo trì các đường vòng. Thời gian xây dựng đến ngày 31 tháng 3 năm 2036.

  Mời đối tác xem các hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage :
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline