Công ty Điện lực Tohoku bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện mới công suất 9.400 kilowatt tại Thành phố Aomori, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2031

Công ty Điện lực Tohoku bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện mới công suất 9.400 kilowatt tại Thành phố Aomori, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2031

    Công ty Điện lực Tohoku đã thông báo vào ngày 13 rằng việc xây dựng một nhà máy thủy điện mới ở Kamimatsuzawa (loại kênh đập, 9.400 kilowatt) sẽ được xây dựng tại Thành phố Aomori đã bắt đầu. Công ty Điện lực Tohoku sẽ tham gia sản xuất điện cho Đập Komagome, một đập đa năng phụ trợ hiện đang được tỉnh Aomori xây dựng, phục vụ cả chức năng kiểm soát lũ lụt và sản xuất điện. Việc xây dựng toàn bộ nhà máy điện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2025 và dự kiến ​​vận hành vào tháng 11 năm 2031. Lượng điện sản xuất hàng năm dự kiến ​​vào khoảng 65,9 triệu kWh, tương đương với khoảng 21.000 hộ gia đình bình thường.

    Zalo
    Hotline