Công ty Điện lực Daiichi Nippon hủy đăng ký bán lẻ, Khuyến nghị/Báo cáo giao dịch đầu tiên của Ủy ban giám sát, đã không được gửi trong một thời gian dài

Công ty Điện lực Daiichi Nippon hủy đăng ký bán lẻ, Khuyến nghị/Báo cáo giao dịch đầu tiên của Ủy ban giám sát, đã không được gửi trong một thời gian dài

    Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt kiến ​​nghị với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp rằng công ty điện lực mới Daiichi Nippon Electric Power Co. (Thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, Chủ tịch Tomofumi Ito) hủy đăng ký là nhà cung cấp điện bán lẻ. Căn cứ việc công ty đã lâu không nộp báo cáo giao dịch điện lực, cơ quan này đánh giá vi phạm quy định của Luật Kinh doanh điện lực và ra kiến ​​nghị vào ngày 25. Đây là lần đầu tiên Ban Giám sát đề nghị hủy đăng ký của một đơn vị bán lẻ điện.

    Kể từ tháng 9 năm 2022, Công ty Điện lực Daiichi Nippon đã không nộp báo cáo giao dịch điện, trong đó nêu rõ lượng điện đã bán và số lượng đơn vị đã ký hợp đồng lên Ủy ban Giám sát. Ban Giám sát đã thu thập báo cáo của công ty vào tháng 7 năm 2011 nhưng do đến ngày 25 tháng này không báo cáo nên đánh giá là gây cản trở lợi ích công cộng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp hủy báo cáo. .

    Zalo
    Hotline