Công bố báo cáo tóm tắt của Cuộc họp chuyên gia lần thứ nhất của IAEA-MOE Nhật Bản về giảm khối lượng và tái chế đất bị loại bỏ phát sinh từ các hoạt động khử nhiễm

Công bố báo cáo tóm tắt của Cuộc họp chuyên gia lần thứ nhất của IAEA-MOE Nhật Bản về giảm khối lượng và tái chế đất bị loại bỏ phát sinh từ các hoạt động khử nhiễm

  Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản công bố báo cáo tóm tắt của Cuộc họp chuyên gia lần thứ nhất của IAEA-MOE Nhật Bản về giảm khối lượng và tái chế đất bị loại bỏ phát sinh từ các hoạt động khử nhiễm, do IAEA biên soạn và trình lên MOE Nhật Bản. Cuộc họp do IAEA phối hợp với Bộ Giáo dục Nhật Bản tổ chức từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023.

  Bản tóm tắt

  Cuộc họp chuyên gia đầu tiên của IAEA-MOE Nhật Bản  đã được tổ chức với sự hợp tác của MOE Nhật Bản tại Tokyo và Fukushima (Thành phố Fukushima, Làng Iitate, Thị trấn Futaba và Thị trấn Okuma) từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5, để đánh giá và tư vấn về các biện pháp mà MOE Nhật Bản thực hiện liên quan đến tái chế đất bị loại bỏ.
   
  MOE Nhật Bản công bố báo cáo tóm tắt về Cuộc họp chuyên gia IAEA-MOE Nhật Bản lần thứ nhất nhận  được từ IAEA, trong đó tóm tắt quan điểm trao đổi giữa các chuyên gia IAEA và MOE Nhật Bản. Báo cáo này cũng sẽ được IAEA công bố.

  Hội nghị chuyên gia lần thứ 2

  Cuộc họp chuyên gia lần thứ 2 của IAEA-MOE Nhật Bản  dự kiến ​​sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10 năm nay tại trụ sở của IAEA ở Vienna, Áo (theo hình thức kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến).

  Tập tin đính kèm

  Liên hệ

  Cục Tái tạo Môi trường và Chu trình Vật liệu Bộ Môi trường, Nhật Bản

  • Số đại diện
  • +81-(0)3-3581-3351
  • Giám đốc
  • Cô NAITO Fuyumi
  • Trợ lý cấp cao về hoạch định chính sách
  • Ông TOGASAKI Ko
  • Phó Giám đốc
  • Ông MORI Yoshitomo
  • Phó Giám đốc
  • Ông FUJII Shintaro
  Zalo
  Hotline