Coi chừng tuyết tích tụ trên các tấm pin mặt trời, cũng có trường hợp hư hỏng / NITE "Tuần tra sớm và dọn tuyết"

Coi chừng tuyết tích tụ trên các tấm pin mặt trời, cũng có trường hợp hư hỏng / NITE "Tuần tra sớm và dọn tuyết"

    Coi chừng tuyết tích tụ trên các tấm pin mặt trời, cũng có trường hợp hư hỏng / NITE "Tuần tra sớm và dọn tuyết"

    Tai nạn do thiệt hại do tuyết ngày càng gia tăng
    Tai nạn làm hỏng các tấm pin mặt trời do tuyết tích tụ ngày càng nhiều. Theo kết quả của một cuộc khảo sát do Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia (NITE) tổng hợp, thiệt hại do tuyết rơi là 1 vào năm 2018 và 0 vào năm 2019, nhưng là 28 vào năm 2020 và 21 vào năm 2021. 14 trường hợp. Trong 4 năm từ tài khóa 2018 đến 2021, các tấm pin mặt trời bị hư hại do tuyết rơi đã tạo ra hơn 30.000 kilowatt điện, tương đương với lượng điện được sử dụng bởi khoảng 75.000 hộ gia đình bình thường. NITE đang yêu cầu tuần tra sớm và dọn tuyết, vì tuyết dày cũng đã xảy ra trong năm nay.

    Zalo
    Hotline