Cơ quan Năng lượng chuẩn hóa phương pháp dự báo nhu cầu/Phản ánh phù hợp kế hoạch vị trí trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn

Cơ quan Năng lượng chuẩn hóa phương pháp dự báo nhu cầu/Phản ánh phù hợp kế hoạch vị trí trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp/Cục Tài nguyên và Năng lượng đã thiết lập một phương pháp thống nhất để kết hợp phù hợp quy hoạch địa điểm với dự báo nhu cầu, lưu ý đến sự gia tăng nhu cầu điện trên toàn quốc do việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới (DC) và nhà máy bán dẫn. Hiện tại, cách thức tăng nhu cầu thông qua xây dựng mới khác nhau tùy thuộc vào khu vực. Bằng cách chuẩn hóa dữ liệu, sẽ có thể nắm bắt chính xác sự tăng trưởng về nhu cầu do những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp.

    Zalo
    Hotline