[CO-HOSTED EVENT] Tương lai của các phương tiện được kết nối ở Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam

[CO-HOSTED EVENT] Tương lai của các phương tiện được kết nối ở Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam

  [CO-HOSTED EVENT] Tương lai của các phương tiện được kết nối ở Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam

  Trong hội thảo trên web này do Chương ASEAN của Mạng lưới Toàn cầu của Tổ chức Kinh doanh Châu Âu (EBO) đồng tổ chức, EuroCham Việt Nam và các EuroChams khu vực khác từ Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, các diễn giả sẽ tập trung vào việc liệu thị trường ASEAN đã sẵn sàng cho một kết nối bùng nổ ô tô. Các nhà hoạch định chính phủ, các tổ chức an toàn quốc tế và các doanh nghiệp trong ngành ASEAN sẽ có một cuộc thảo luận liên quan đến việc chia sẻ thông tin và kết nối phương tiện được kết nối.
  Giám đốc điều hành Bosch Việt Nam và Thành viên Hội đồng quản trị EuroCham, ông Guru Mallikarjuna sẽ phát biểu tại sự kiện này.

  Ngày: 11 tháng 4 năm 2022 | 3 giờ chiều - 4:45 chiều (Giờ Việt Nam)

  Đăng ký tại đây: Link

  Diễn giả

  Người điều hành: Ông Niels de Boer, Giám đốc Chương trình của Trung tâm Xuất sắc về Thử nghiệm & Nghiên cứu Xe tự hành tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)
   
  Đại diện Việt Nam: Ông Guru Mallikarjuna, Giám đốc Điều hành Bosch Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị EuroCham

  Đại diện Malaysia: Ông Mohd Junaizee Bin Mohd Noor, Giám đốc Dự án Xe điện PMO tại Tenaga Nasional Berhad
   
  Đại diện cho Philippines: Tiến sĩ Jose Bienvenido Manuel M. Biona, Giáo sư Kỹ thuật Cơ khí và Hiệu trưởng Điều hành Viện Hậu cần Enrique Razon Jr. thuộc Đại học De ​​La Salle (DLSU)

  Zalo
  Hotline