Cơ chế thỏa thuận “thị trường đồng thời”, được nghiên cứu bởi các viện nghiên cứu và chuyên gia/Cục năng lượng và nhóm nghiên cứu OCCTO

Cơ chế thỏa thuận “thị trường đồng thời”, được nghiên cứu bởi các viện nghiên cứu và chuyên gia/Cục năng lượng và nhóm nghiên cứu OCCTO

     Vào ngày 3, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Cục Tài nguyên và Năng lượng và Tổ chức Điều phối Liên khu vực về Hoạt động Điện lực (Tổ chức Liên khu vực) đã tổ chức một cuộc họp xem xét cho một thị trường mới trong đó kilowatt giờ (thị trường giao ngay) và đồng bằng kilowatt (thị trường điều chỉnh cung và cầu) đồng thời được ký hợp đồng vào ngày trước khi cung và cầu thực tế được nắm giữ. Ông chỉ ra một chính sách tiến hành kiểm tra logic hợp đồng, vốn là cốt lõi của thị trường, bằng hệ thống xác minh của bên thứ ba tập hợp các viện nghiên cứu và chuyên gia. Các viện nghiên cứu sẽ kiểm tra logic khởi động cung cấp điện và phân phối sản lượng nhằm tối đa hóa chi phí khởi động và chi phí cận biên, đồng thời các chuyên gia sẽ đưa ra ý kiến ​​phù hợp. Chúng tôi sẽ khám phá giải pháp tối ưu trong khi xem xét các giả định về cung và cầu vào khoảng năm 2030.

    Zalo
    Hotline