Cơ cấu bao tiêu, giá cả và phòng ngừa rủi ro | Ngân hàng Hydro EU

Cơ cấu bao tiêu, giá cả và phòng ngừa rủi ro | Ngân hàng Hydro EU

  Cơ cấu bao tiêu, giá cả và phòng ngừa rủi ro | Ngân hàng Hydro EU

  Tín dụng hình ảnh: EU

  Charley Rattan, Đào tạo, tư vấn và cung cấp thông tin về quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Charley đứng đầu Charley Rattan Associates, một nhóm gồm các huấn luyện viên và cố vấn dày dạn kinh nghiệm đang thúc đẩy phát triển năng lượng...

  Cơ cấu bao tiêu, giá cả và phòng ngừa rủi ro  | Ngân hàng Hydro EU

   

   

   

   

  Zalo
  Hotline