CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO PHẦN MỀM CAGE CARBON - CÔNG CỤ CAGE CBAM TRONG KIỂM KÊ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ LẬP HỒ SƠ CBAM - THUÉ CARBON CHÂU ÂU

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO PHẦN MỀM CAGE CARBON - CÔNG CỤ CAGE CBAM TRONG KIỂM KÊ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ LẬP HỒ SƠ CBAM - THUÉ CARBON CHÂU ÂU

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  PHẦN MỀM CAGE CARBON - CÔNG CỤ CAGE CBAM TRONG KIỂM KÊ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ LẬP HỒ SƠ CBAM - THUÉ CARBON CHÂU ÂU

  Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC thân mời CLB VAHC và các thành viên, đối tác tham dự trực tuyến HỘI THẢO: “PHẦN MỀM CAGE CARBON - CAGE CBAM TRONG KIỂM KÊ THEO DÕI PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ LẬP HỒ SƠ CBAM - THUẾ CARBON CHÂU ÂU"

  Vui lòng đăng ký như hướng dẫn trong bài

  https://vahc.com.vn/hoi-thao-phan-mem-cage-carbon-cage-cbam-trong-kiem-ke-theo-doi-phat-thai-khi-nha-kinh-va-lap-ho-so-cbam-thue-carbon-chau-au.html

  Zalo
  Hotline