Chúng ta có nên đánh thuế robot?

Chúng ta có nên đánh thuế robot?

  Chúng ta có nên đánh thuế robot?
  của Peter Dizikes, Học viện Công nghệ Massachusetts

  robot
  Ảnh: Unsplash/CC0 


  Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ đánh thuế robot? Khái niệm này đã được thảo luận công khai bởi các nhà phân tích chính sách, học giả và Bill Gates (người ủng hộ khái niệm này). Bởi vì rô-bốt có thể thay thế công việc, ý tưởng cho rằng, một loại thuế cứng đối với chúng sẽ tạo động lực cho các công ty giúp giữ chân người lao động, đồng thời bù đắp cho việc giảm thuế lương khi rô-bốt được sử dụng. Cho đến nay, Hàn Quốc đã giảm ưu đãi cho các công ty triển khai robot; Mặt khác, các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã xem xét đánh thuế robot nhưng không ban hành.

  Giờ đây, một nghiên cứu của các nhà kinh tế MIT xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng hiện có và đề xuất chính sách tối ưu trong tình huống này thực sự sẽ bao gồm thuế đối với robot, nhưng chỉ ở mức khiêm tốn. Điều tương tự cũng áp dụng đối với các loại thuế đối với ngoại thương cũng sẽ làm giảm việc làm của Hoa Kỳ, nghiên cứu cho thấy.

  Arnaud Costinot, một nhà kinh tế của MIT, đồng thời là đồng tác giả của một bài báo đã xuất bản nêu chi tiết về những phát hiện này cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng thuế đánh vào robot hoặc hàng hóa nhập khẩu nên ở mức khá nhỏ”. "Mặc dù robot có ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập... chúng vẫn dẫn đến các loại thuế tối ưu ở mức khiêm tốn."

  Cụ thể, nghiên cứu cho thấy rằng thuế đối với rô-bốt nên nằm trong khoảng từ 1% đến 3,7% giá trị của chúng, trong khi thuế thương mại sẽ từ 0,03% đến 0,11%, theo thuế thu nhập hiện hành của Hoa Kỳ.

  Iván Werning, một nhà kinh tế của MIT và là đồng tác giả khác của nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi bước vào giai đoạn này mà không biết điều gì sẽ xảy ra. "Chúng tôi có tất cả các thành phần tiềm năng để đây là một loại thuế lớn, để bằng cách ngăn chặn công nghệ hoặc thương mại, bạn sẽ có ít bất bình đẳng hơn, nhưng... hiện tại, chúng tôi tìm thấy một loại thuế trong phạm vi một chữ số và đối với thương mại, thậm chí còn nhỏ hơn thuế."

  Bài viết "Robot, thương mại và chủ nghĩa dâm ô: Phương pháp tiếp cận thống kê đầy đủ đối với quy định công nghệ tối ưu" xuất hiện ở dạng trước trực tuyến trong Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Costinot là giáo sư kinh tế học và phó trưởng khoa Kinh tế MIT; Werning là Giáo sư Kinh tế Robert M. Solow của khoa.

  Một thống kê vừa đủ: Tiền lương

  Điểm mấu chốt của nghiên cứu là các học giả đã không bắt đầu với một ý tưởng tiên nghiệm về việc liệu thuế đánh vào robot và thương mại có xứng đáng hay không. Thay vào đó, họ áp dụng phương pháp "thống kê đầy đủ", kiểm tra bằng chứng thực nghiệm về chủ đề này.

  Chẳng hạn, một nghiên cứu của nhà kinh tế Daron Acemoglu của MIT và nhà kinh tế Pascual Restrepo của Đại học Boston đã phát hiện ra rằng ở Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2007, việc thêm một robot trên 1.000 công nhân đã làm giảm tỷ lệ việc làm trên dân số khoảng 0,2%; mỗi robot được thêm vào trong sản xuất thay thế khoảng 3,3 công nhân, trong khi sự gia tăng số lượng robot tại nơi làm việc đã làm giảm tiền lương khoảng 0,4%.

  Khi tiến hành phân tích chính sách của mình, Costinot và Werning đã dựa trên nghiên cứu thực nghiệm đó và những nghiên cứu khác. Họ đã xây dựng một mô hình để đánh giá một số kịch bản khác nhau và đưa vào các đòn bẩy như thuế thu nhập như các biện pháp khác để giải quyết bất bình đẳng thu nhập.

  Werning nói: “Chúng tôi có những công cụ khác này, mặc dù chúng không hoàn hảo, để giải quyết vấn đề bất bình đẳng. "Chúng tôi nghĩ rằng thật không đúng khi thảo luận [...] về thuế đối với robot và giao dịch như thể chúng là công cụ phân phối lại duy nhất của chúng tôi."

  Cụ thể hơn, các học giả đã sử dụng dữ liệu phân phối tiền lương trên tất cả năm nhóm thu nhập ở Hoa Kỳ — 20 phần trăm hàng đầu, 20 phần trăm tiếp theo, v.v. — để đánh giá nhu cầu về robot và thuế thương mại. Khi dữ liệu thực nghiệm cho thấy công nghệ và thương mại đã thay đổi cách phân phối tiền lương đó, thì mức độ thay đổi đó đã giúp tạo ra các ước tính về thuế thương mại và robot mà Costinot và Werning đề xuất. Điều này có lợi ích là sự đơn giản; con số tiền lương tổng thể giúp các nhà kinh tế tránh đưa ra một mô hình có quá nhiều giả định về vai trò chính xác của tự động hóa có thể đóng ở nơi làm việc.

  Werning nói: “Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi đang đột phá về mặt phương pháp, chúng tôi có thể tạo ra mối liên hệ giữa tiền lương và thuế mà không cần đưa ra những giả định siêu cụ thể về công nghệ và về cách thức hoạt động của sản xuất”. "Tất cả đều được mã hóa trong hiệu ứng phân phối đó. Chúng tôi đang hỏi rất nhiều điều từ công việc thực nghiệm đó. Nhưng chúng tôi không đưa ra các giả định mà chúng tôi không thể kiểm tra về phần còn lại của nền kinh tế."

  Costinot cho biết thêm, "Nếu bạn hài lòng với một số giả định cấp cao về cách thức vận hành của thị trường, chúng tôi có thể nói với bạn rằng đối tượng quan tâm duy nhất thúc đẩy chính sách tối ưu đối với rô-bốt hoặc hàng hóa Trung Quốc phải là những phản ứng này của tiền lương trên các nhóm phân vị của phân phối thu nhập, điều may mắn cho chúng tôi là mọi người đã cố gắng ước tính."

  Ngoài robot, một cách tiếp cận cho khí hậu và hơn thế nữa

  Ngoài các con số thuế cuối cùng, nghiên cứu còn có một số kết luận bổ sung về công nghệ và xu hướng thu nhập. Có lẽ ngược với trực giác, nghiên cứu kết luận rằng sau khi có thêm nhiều robot được thêm vào nền kinh tế, tác động của mỗi robot bổ sung đối với tiền lương có thể thực sự giảm. Tại một thời điểm trong tương lai, thuế robot có thể còn giảm hơn nữa.

  "Bạn có thể có một tình huống 

  Ở những nơi chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc phân phối lại, chúng tôi có nhiều robot hơn, chúng tôi có nhiều hoạt động thương mại hơn, nhưng thuế đang thực sự giảm xuống,” Costinot nói. nền kinh tế ngày càng ít quan trọng hơn đối với sự bất bình đẳng."

  Cách tiếp cận của nghiên cứu cũng có thể được áp dụng cho các chủ đề ngoài tự động hóa và thương mại. Ví dụ, ngày càng có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tác động của biến đổi khí hậu đối với bất bình đẳng thu nhập, cũng như các nghiên cứu tương tự về cách di cư, giáo dục và những yếu tố khác ảnh hưởng đến tiền lương. Với dữ liệu thực nghiệm ngày càng tăng trong các lĩnh vực đó, loại mô hình mà Costinot và Werning thực hiện trong bài báo này có thể được áp dụng để xác định, chẳng hạn, mức thuế carbon phù hợp, nếu mục tiêu là duy trì phân phối thu nhập hợp lý.

  "Có rất nhiều ứng dụng khác," Werning nói. "Có một logic tương tự đối với những vấn đề đó, nơi mà phương pháp này sẽ thực hiện." Điều đó gợi ý một số con đường nghiên cứu khác trong tương lai liên quan đến bài báo hiện tại.

  Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, đối với những người đã hình dung ra một mức thuế cao đối với rô-bốt, thì họ "đúng về chất lượng, nhưng sai về số lượng," Werning kết luận.

  Zalo
  Hotline