Chứng minh năng lượng tái tạo được sản xuất ở đâu

Chứng minh năng lượng tái tạo được sản xuất ở đâu

  Chứng minh năng lượng tái tạo được sản xuất ở đâu


  SCSK và Tổ chức Hỗ trợ Sáng tạo Tốt địa phương (Minato, Tokyo), trong đó các công ty điện lực mới tại địa phương tham gia, sẽ bắt đầu giao dịch "Bằng chứng về nguồn gốc" cho biết nơi sản xuất điện từ năng lượng tái tạo trong năm tài chính 2022. Ở Châu Âu và Hoa Kỳ, các hệ thống được thiết lập để xác định các loại và vị trí của các nhà máy điện. Một hệ thống tương tự sẽ được thành lập ở Nhật Bản, dẫn đến việc mở rộng hoạt động sử dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp.

  Được Tổ chức Tiêu chuẩn I-REC, một tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở chính tại Hà Lan, công nhận là tổ chức cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo. Hơn 40 quốc gia trên thế giới tuân thủ I-REC.

  Máy phát năng lượng tái tạo đăng ký dữ liệu như loại nguồn điện như phong điện, vị trí của nhà máy điện, lượng điện tạo ra và giá bán trong hệ thống. Địa phương Tốt kiểm tra xem dữ liệu đăng ký có chính xác không.

  Dữ liệu đã đăng ký được giao dịch dưới dạng "giấy chứng nhận khu vực sản xuất" trên cơ sở song phương. Chỉ dữ liệu đăng ký mới được giao dịch và bản thân điện phải được mua sắm riêng biệt với đơn vị bán lẻ điện.

  Không rõ giá thực tế sẽ là bao nhiêu, vì đây sẽ là một giao dịch thương lượng. Tuy nhiên, SCSK và những người khác dự kiến ​​sẽ giao dịch ở mức giá tương đương với giá giao dịch chứng chỉ không hóa thạch (khoảng 0,3 yên mỗi kilowatt giờ) của Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX).

  RE100, một tập đoàn quốc tế gồm các công ty nhằm mục đích bao phủ tất cả điện bằng năng lượng tái tạo, yêu cầu các công ty tham gia cung cấp "thông tin theo dõi" cho biết họ mua từ nguồn điện nào.

  Zalo
  Hotline