Chứng khoán Mizuho, ​​trái phiếu dự án tự ký gửi và điện mặt trời của AEON MALL Được thành lập 6,66 tỷ yên, được đầu tư bởi Ngân hàng Aeon, Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo, Bảo hiểm nhân thọ Fukoku, v.v.

Chứng khoán Mizuho, ​​trái phiếu dự án tự ký gửi và điện mặt trời của AEON MALL Được thành lập 6,66 tỷ yên, được đầu tư bởi Ngân hàng Aeon, Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo, Bảo hiểm nhân thọ Fukoku, v.v.

  Chứng khoán Mizuho, ​​trái phiếu dự án tự ký gửi và điện mặt trời của AEON MALL
  Được thành lập 6,66 tỷ yên, được đầu tư bởi Ngân hàng Aeon, Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo, Bảo hiểm nhân thọ Fukoku, v.v.

  (出所:みずほ銀行、みずほ証券、みずほリースの共同リリース)


  Chương trình trái phiếu dự án
  (Nguồn: Bản phát hành chung của Mizuho Bank, Mizuho Securities và Mizuho Leasing)

  (出所:みずほ銀行、みずほ証券、みずほリースの共同リリース)

   

  Bản đồ phân bổ các nhà máy điện mục tiêu
  (Nguồn: Bản phát hành chung của Mizuho Bank, Mizuho Securities và Mizuho Leasing)

  Mizuho Securities đã thành lập một trái phiếu dự án năng lượng tái tạo được hỗ trợ bởi khoảng 740 nhà máy điện mặt trời phân phối điện áp thấp tự ký gửi được phát triển cho 31 cơ sở của AEON MALL trên toàn quốc. Số tiền thỏa thuận là 6,66 tỷ yên và các nhà đầu tư là Ngân hàng Aeon, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tương hỗ Fukoku, v.v. Được công bố vào ngày 1 tháng 3.

  Đối với trái phiếu dự án này, Ngân hàng Mizuho chịu trách nhiệm tổ chức và hỗ trợ trái phiếu dự án, và Mizuho Securities cung cấp các thỏa thuận tài chính và tư vấn về xây dựng kế hoạch. Bên cho vay là RB Solar Diamond LLC, một công ty có mục đích đặc biệt (SPC) cho dự án này. Ngoài ra, Mizuho Lease sẽ thực hiện một khoản đầu tư hợp tác thầm lặng vào SPC như một nguồn cung cấp tiền mạo hiểm.

  Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản vay bắc cầu hiện có và trái phiếu thứ cấp mà SPC đã mua để mua lại nhà máy điện mặt trời điện áp thấp. Chúng tôi có kế hoạch hoàn trả trái phiếu dự án trong một thời gian dài và cung cấp vốn dài hạn để hỗ trợ trái phiếu dự án từ góc độ tài chính.

  Dự án này sẽ xây dựng tổng cộng 65 MW điện mặt trời thương mại điện áp thấp tại khoảng 740 địa điểm trên toàn quốc và cung cấp năng lượng tái tạo cho 31 cơ sở AEON MALL trên toàn quốc thông qua hình thức tự ký gửi. Ecostyle (Thành phố Osaka) sẽ phụ trách các dịch vụ EPC (thiết kế, mua sắm, xây dựng) và O&M (vận hành và bảo trì), cũng như giới thiệu tự ủy thác và hỗ trợ vận hành. Dự kiến, trung bình 10% điện năng cho mỗi cơ sở sẽ được cung cấp bởi năng lượng mặt trời. Tất cả quá trình phát triển đã được hoàn thành vào tháng 11 năm 2022 và quá trình tự ký gửi bắt đầu.

  Zalo
  Hotline