Chứng chỉ không FIT, cung cầu chưa lấp đầy/Lách luật mục tiêu tạm thời, nhiều doanh nghiệp có thể không đạt

Chứng chỉ không FIT, cung cầu chưa lấp đầy/Lách luật mục tiêu tạm thời, nhiều doanh nghiệp có thể không đạt

    ◆Thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch Năm tài chính 2022


     Kết quả giao dịch của thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch lần thứ 4, là lần cuối cùng cho năm 2022, đã hoàn thành vào ngày 25. Trong "thị trường thực hiện nghĩa vụ theo luật phức tạp" liên quan đến các chứng chỉ phi hóa thạch phi FIT (hệ thống thuế quan hỗ trợ), nơi mà sự cân bằng giữa doanh số và nhu cầu đã sụp đổ, số lượng giá thầu đã tăng lên so với lần trước, nhưng đó là không đủ đáp ứng, dự kiến ​​sẽ có nhiều công ty bán lẻ điện không đạt kế hoạch trung hạn giai đoạn 1 (2008-2020). Các biện pháp đáng kể sẽ được thực hiện trong quá trình đánh giá, nhưng vẫn còn những thách thức trong thiết kế thị trường.

    Zalo
    Hotline