Chugoku Electric Power đào tạo các giám đốc điều hành để tăng cường hệ thống quản lý rủi ro

Chugoku Electric Power đào tạo các giám đốc điều hành để tăng cường hệ thống quản lý rủi ro

    Vào ngày 15, Công ty Điện lực Chugoku đã tổ chức buổi đào tạo về quản lý rủi ro cho các giám đốc điều hành tại trụ sở chính ở Hiroshima. Khóa đào tạo là một phần trong các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro trước hàng loạt trường hợp không phù hợp. Mười tám người đã tham dự, bao gồm các giám đốc và người đứng đầu các tổ chức khác nhau, và học được tầm quan trọng của quản lý rủi ro thông qua các bài giảng của các giảng viên bên ngoài và trao đổi ý kiến.

    Chủ tịch Nakagawa truyền tải tầm quan trọng của quản lý rủi ro

    Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Kengo Nakagawa đã chỉ ra, ``Có rất nhiều rủi ro xung quanh công ty của chúng tôi và các quy tắc chúng tôi phải tuân theo đang trở nên phức tạp hơn mỗi năm.'' Ông nói: “Điều quan trọng là ban quản lý phải đi đầu trong việc quản lý rủi ro để ứng phó một cách thích hợp trước những thay đổi của luật pháp và hệ thống”.

    Zalo
    Hotline