Chubu Electric Power/Chubu Electric đã đệ đơn kiện hủy bỏ các vấn đề liên quan đến cartel.

Chubu Electric Power/Chubu Electric đã đệ đơn kiện hủy bỏ các vấn đề liên quan đến cartel.

     Vào ngày 25, Chubu Electric Power và Chubu Electric Power Mirize thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Tokyo để hủy bỏ lệnh ngừng hoạt động cũng như lệnh thanh toán phụ phí nhận được từ Ủy ban Thương mại Công bằng liên quan đến điện áp cao/cao áp đặc biệt. vấn đề cartel bán điện áp. Ngày 30/3, sau khi nhận lệnh, cả hai công ty quyết định đâm đơn kiện, cho rằng họ có quan điểm khác biệt với Ủy ban Thương mại Công bằng về việc tìm hiểu thực tế và giải thích pháp luật. ``Trong tương lai, chúng tôi sẽ khẳng định và chứng minh ý kiến ​​​​của cả hai công ty trong vụ kiện và tìm kiếm một quyết định công bằng của tòa án.''

    Zalo
    Hotline