Chủ tịch Yamazaki của Ngân hàng San-in Godo giải thích về việc gia nhập lĩnh vực kinh doanh năng lượng điện tại một cuộc họp báo

Chủ tịch Yamazaki của Ngân hàng San-in Godo giải thích về việc gia nhập lĩnh vực kinh doanh năng lượng điện tại một cuộc họp báo

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Chủ tịch Yamazaki của Ngân hàng San-in Godo giải thích về việc gia nhập lĩnh vực kinh doanh năng lượng điện tại một cuộc họp báo


  Tên công ty mới là "Gogin Energy" và vốn là 100 triệu yên. Cùng ngày, tôi đã nộp đơn để được Cơ quan Dịch vụ Tài chính chấp thuận. Về ý nghĩa của việc gia nhập thị trường, Toru Yamazaki cho biết, "Chúng tôi muốn sử dụng điện năng được tạo ra từ năng lượng tái tạo cho sản xuất địa phương để tiêu dùng tại chỗ, điều này sẽ dẫn đến chiến lược tăng trưởng của khu vực và của công ty."

  Với việc sửa đổi Đạo luật Ngân hàng vào năm 2009, các ngân hàng có thể tham gia vào lĩnh vực "kinh doanh không phải ngân hàng", về nguyên tắc bị cấm, miễn đó là hoạt động kinh doanh có ích cho sự hồi sinh của khu vực. Công ty mới sẽ lần đầu tiên tham gia vào sáng kiến ​​Thành phố Không Carbon do Thành phố Yonago và Thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori thúc đẩy. Hợp tác với các công ty địa phương, chúng tôi sẽ phát triển các cơ sở sản xuất điện năng lượng mặt trời trên những vùng đất canh tác bị bỏ hoang để có thể cung cấp điện cho khoảng 600 cơ sở công cộng. Mục tiêu bắt đầu vào năm 2011.

  Ban đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào điện mặt trời và tiến hành chuyển giao bất kỳ cơ sở vật chất nào như năng lượng gió và sinh khối do chính quyền địa phương quản lý và vận hành cho khu vực tư nhân. Hiện tại, lượng điện sản xuất ra sẽ được bán cho một công ty bán lẻ điện tại địa phương.

  Đằng sau sự gia nhập của ngân hàng vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng điện, có một cảm giác khủng hoảng rằng các nỗ lực của SDGs (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) đã bị trì hoãn ở khu vực San'in. Theo Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, tính đến tháng 1 năm 2010, tỉnh Shimane có 24 nhà máy điện, xếp thứ 37 trong tất cả các tỉnh, và tỉnh Tottori có 28 nhà máy điện, thứ 35 tính đến tháng 1 năm 2010. Nhiều thủ đô nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý và vận hành.
  Tuy nhiên, những nỗ lực hướng tới trung hòa carbon mới chỉ bắt đầu ở nhiều vùng khác nhau của đất nước, và "nếu chúng tôi làm việc ngay bây giờ, chúng tôi có thể tận dụng được lợi thế của nó" (Chủ tịch Yamazaki). Chính sách này nhằm hồi sinh khu vực bằng cách nâng khu vực San'in lên thành khu vực tiên tiến để sản xuất điện năng lượng tái tạo và thu hút các công ty. Ngân hàng cũng sẽ chủ động khuyến khích các công ty địa phương tham gia sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

  Về lo ngại các ngân hàng tham gia vào các lĩnh vực khác nhau, ông Yamazaki chỉ ra rằng “doanh nghiệp phát điện có thể ước tính rõ ràng lãi lỗ của từng dự án và dễ dàng kiểm soát rủi ro”. Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng là 11,36% (số liệu sơ bộ), cao nhất so với các ngân hàng trong khu vực, và khả năng chấp nhận rủi ro cao là một trong những lý do khiến ngân hàng này gia nhập.

  Ban lãnh đạo của các ngân hàng trong khu vực đang chịu áp lực thay đổi do chính sách lãi suất âm kéo dài của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nó cũng nhằm mục đích đa dạng hóa lợi nhuận bằng cách thoát khỏi sự phát triển kinh doanh truyền thống chỉ dựa vào ngân hàng.

  Trong kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010 được công bố cùng ngày, lợi nhuận ròng kinh doanh chính không hợp nhất, cho biết khả năng sinh lời của hoạt động kinh doanh chính, là 30,6 tỷ yên, tăng 27% so với năm tài chính trước. . Thu nhập lãi tăng do tăng các khoản cho vay.

  Dự báo thu nhập hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011 dự báo rằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tư vấn mà chúng tôi đang tập trung vào sẽ tăng và thu nhập ròng dự kiến ​​sẽ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,1 tỷ yên. Cổ tức dự kiến ​​sẽ tăng 2 yên lên 34 yên cho cả năm.

  (Kazuyuki Tetsumura)
  [FYI]
  Với việc sửa đổi Đạo luật Ngân hàng vào năm 2009, các ngân hàng có thể tham gia vào lĩnh vực "kinh doanh không phải ngân hàng", về nguyên tắc bị cấm, miễn đó là hoạt động kinh doanh có ích cho sự hồi sinh của khu vực.

  Zalo
  Hotline