Chủ tịch mới của JAPEX là Giám đốc điều hành Yamashita/nhân viên mới đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 4 năm sau

Chủ tịch mới của JAPEX là Giám đốc điều hành Yamashita/nhân viên mới đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 4 năm sau

    Tại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 15, JAPEX đã quyết định thăng chức giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao Michiro Yamashita lên làm chủ tịch vào ngày 1 tháng 4 năm sau. Tổng thống Masahiro Fujita sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch có quyền đại diện trong cùng ngày. Ông Yamashita sẽ là nhân viên công ty đầu tiên trở thành chủ tịch kể từ khi công ty trở thành công ty tư nhân vào năm 1970. Đã khoảng bốn năm sáu tháng kể từ tháng 10 năm 2019, có sự thay đổi trong ban lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Osamu Watanabe sẽ trở thành cố vấn đặc biệt và tiếp tục giữ chức vụ giám đốc.

    Ông Michiro Yamashita

    Trong những năm gần đây, ngoài E&P dầu khí (thăm dò và sản xuất), JAPEX còn đẩy mạnh kinh doanh cung cấp khí đốt, kinh doanh sản xuất điện và kinh doanh CCUS (thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon dioxide).

    Zalo
    Hotline